EVROPSKÁ
OBČANSKÁ
INICIATIVA

Rectangle-Copy-7-7E066D09-FE5D-4939-9E08-F665E417EDEE@2x.png

důvodů proč

podepsat iniciativu

Evropa

bez

tabáku

Počet
podpisů

0
  • 00Days

Počet
zbývajících dní

VÝZVA K DOSAŽENÍ BEZTABÁKOVÉHO PROSTŘEDÍ A PRVNÍ EVROPSKÉ GENERACE BEZ TABÁKU DO ROKU 2030

Tabáková pandemie je hlavní příčinou úmrtí, které lze předejít. Nedopalky na plážích způsobují škody na životním prostředí moří i volně žijícím živočichům, v lesích způsobují požáry a kontaminují půdu a vodu. Abychom ochránili další generace před tabákovou závislostí, je kromě rázného zásahu proti environmentálním nebezpečím, jež cigarety představují pro životní prostředí, a boje proti kouření, třeba:

Tabáková pandemie je hlavní příčinou úmrtí, které lze předejít. Nedopalky na plážích způsobují škody na životním prostředí moří i volně žijícím živočichům, v lesích způsobují požáry a kontaminují půdu a vodu. Abychom ochránili další generace před tabákovou závislostí, je kromě rázného zásahu proti environmentálním nebezpečím, jež cigarety představují pro životní prostředí, a boje proti kouření, třeba:

Podporovat vznik první beztabákové evropské generace do roku 2028 a ukončit prodej tabákových a nikotinových výrobků občanům narozeným v roce 2010 nebo později.
 

Vytvořit evropskou síť mořských a říčních pláží bez tabáku, díky čemuž budou tato místa zdravější a environmentálně udržitelnější.
 

Podporovat vznik první beztabákové evropské generace do roku 2028 a ukončit prodej tabákových a nikotinových výrobků občanům narozeným v roce 2010 nebo později.
 

Vytvořit evropskou síť mořských a říčních pláží bez tabáku, díky čemuž budou tato místa zdravější a environmentálně udržitelnější.
 

Zřídit evropskou síť národních parků bez tabáku a nedopalků, díky čemuž budou taková místa zdravější a sníží se tam kontaminace a riziko požárů.
 

Rozšířit venkovní prostory se zákazem kouření cigaret, včetně těch elektronických, a zejména prostory, které navštěvují nezletilé osoby (parky, plavecké bazény, sportovní akce a střediska, kulturní akce a restaurace).
 

Zřídit evropskou síť národních parků bez tabáku a nedopalků, díky čemuž budou taková místa zdravější a sníží se tam kontaminace a riziko požárů.
 

Rozšířit venkovní prostory se zákazem kouření cigaret, včetně těch elektronických, a zejména prostory, které navštěvují nezletilé osoby (parky, plavecké bazény, sportovní akce a střediska, kulturní akce a restaurace).
 


Odstranit reklamu na tabákové výrobky a jejich přítomnost v audiovizuální produkci a sociálních médiích, zejména řešit skrytou reklamu realizovanou prostřednictvím influencerů a tzv. umístěním produkt.


Financovat výzkum a vývoj za účelem zdokonalení léčby nemocí způsobených užíváním tabáku, aby se podařilo zlepšit prognózu pacientů a aby byly tyto nemoci léčitelné.


Odstranit reklamu na tabákové výrobky a jejich přítomnost v audiovizuální produkci a sociálních médiích, zejména řešit skrytou reklamu realizovanou prostřednictvím influencerů a tzv. umístěním produkt.


Financovat výzkum a vývoj za účelem zdokonalení léčby nemocí způsobených užíváním tabáku, aby se podařilo zlepšit prognózu pacientů a aby byly tyto nemoci léčitelné.

Buďte evropským občanem a využijte svého práva, jak ho definuje evropská ústava, ke změně pro Vás, Vaše blízké a pro příští generaci. Podepsáním této iniciativy můžete aktivně přispět ke zdravé populaci, zdravému životnímu prostředí, zdravé Evropě.

Buďte evropským občanem a využijte svého práva, jak ho definuje evropská ústava, ke změně pro Vás, Vaše blízké a pro příští generaci. Podepsáním této iniciativy můžete aktivně přispět ke zdravé populaci, zdravému životnímu prostředí, zdravé Evropě.


Toto je QR kód pro evropskou občanskou iniciativu – Evropa bez tabáku. Poskytuje snadný způsob, jak nasměrovat evropské občany na stránku Evropské komise se sbírkou podpisů tak, že ho naskenují fotoaparátem mobilního telefonu. .

Tento QR kód to je zdarma k použití v jakýchkoli materiálech, které propagují tuto kampaň, kteroukoli evropskou organizací, po vyžádání písemného souhlasu organizátorů.


Jakmile iniciativa dosáhne 1 milionu ověřených podpisů, Evropská komise je povinna reagovat a jednat. Kdo se může podepsat? Každý občan Evropské unie, který svým dosaženým věkem splňuje podmínku volit do Evropského parlamentu.

ORGANIZÁTOŘI:

PODPOROVATELÉ:

Chcete se zapojit?
Potřebujete více informací?
Prosím kontaktujte nás pro jakékoliv informace k evropské občanské iniciativě Evropa bez tabáku!

informacion@nofumadores.org
secretariat@ensp.org

Webdesign by Jupiter Artis

Proudly done by Tranda Total Solutions